لوگو
  • خانه
  • بلاگ ما
  • فروشگاه
  • دربارۀ ما
  • تماس با ما
  • سبد خرید

اجزای کنترل اتوماسیون صنعتی

اجزاء کنترل در یک سیستم اتوماسیون صنعتی از سه قسمت اساسی تشکیل شده است که عبارتند از: 1- اندازه‌گیرها 2- کنترل‌کننده 3- محرک‌ها ۱- اندازه‌گیرها اندازه‌گیرها درواقع چشم سیستم‌های کنترل محسوب می‌شوند و با کمی سازی مقادیر فرایندی کنترل‌کننده را از وضعیت …